Kontakta oss - 0854581660

Är du nära anhörig eller vän till någon som är frihetsberövad?

Vi får ofta frågan om vi kan företräda en person som är anhållen eller häktad. Vi åtar oss gärna uppdrag som offentlig försvarare men det är bra för dig att känna till att en begäran om byte av försvarare måste komma från den misstänkte själv. Vi har ingen möjlighet att ta kontakt med din anhörige eller vän.

Om Du känner förtroende för oss är er bästa möjlighet till byte av försvarare att kontakta åklagaren och/eller polisen och be dem meddela er anhörige eller vän att ni varit i kontakt med oss och att ni tror att vi kan vara lämpliga försvarare och att vi är villiga att åta oss uppdraget.